Rodin - Mislec

"Vse minljivo je le prispodoba."
Goethe

Koledar vseh predavanj

Predstavitev izobraževanja
v letu 2010/2011

Predstavitev izobraževanja
v letu 2009/2010

Filozofsko-antropozofsko izobraževanje
Ciklusi predavanj 2011/12

Živimo v družbi, ki nudi številne dobrine, a se v njej le težko najde uravnotežen pogled na temeljna človeška vprašanja, ki v naših življenjih vedno znova vznikajo. Tradicija nas ne zadovolji, a nimamo znanosti, ki bi nudila odgovore na osnovna vprašanja smisla in družbene prihodnosti.

Svoj čas je to vlogo opravljala filozofija, ki pa je danes največkrat le še slabo govoričenje in teoretska telovadba. Ker je resnična »recesija« kulturna, so se razširile številne prakse, ki želijo v današnji družbi igrati to vlogo. A resnični duhovni razvoj »gre v srce z glavo«, kultiviranje zavesti mora v današnjem času po poti kristalno jasnega mišljenja. Ne glede na izobrazbo lahko izpolnimo svojo odgovornost šele, ko pustimo, da nas v spoznavanju in delovanju vodijo prave misli.

Pri filozofsko-antropozofskem izobraževanju bomo kultivirali svobodno človeško mišljenje in obenem podali temeljno kulturno orientacijo, ki je danes za vsakogar, ki ne želi biti voden s strani kakršnekoli dogme, izjemno pomembna. Namen predavanj je, da ponudijo vsebine, ki so za osebnostni in družbeni razvoj temeljnega pomena.

Obiskujete lahko celotno izobraževanje ali le posamezen seminar:


Izobraževanje že peto leto vodi: Davorin Peršič, univ. dipl. fil.

Predavanja bodo potekala v KUD Sredina na Vidovdanski 2 v Ljubljani.

Zaradi omejenega števila udeležencev je potrebna prijava pred začetkom predavanj.

Prijave in dodatne informaciji na e-naslovu:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali po telefonu: 040 466 409

Mogoči so tudi krajši ciklusi in predavanja za zaključene skupine ali razgovori s posamezniki, ki imajo vprašanja ali željo po raziskovanju filozofskih in antropozofskih vsebin.

Seminar 1: Osnove antropozofije

Antropozofija oziroma duhovna znanost, zavezana transparentnemu miselnemu podajanju, temelji na elementarnem zaupanju, da je mogoče z lastnimi miselnimi silami spoznavati resničnost sveta in človeka v vseh njunih razsežnostih. Opisi, ki so običajni zavesti nedostopni, služijo kot hipoteze, katere lahko doživeto razumemo. Na predavanjih bomo predstavili tovrstne, vsakomur dostopne, ideje o človeški konstituciji in razvoju človeštva v širši kozmološki evoluciji.

Obup, da ne sveta ne sebe ne moremo v globljem smislu spoznati s polno zavestjo (brez vsakršne ekstatike ali transa), je danes prisoten praktično povsod (tako v vsakdanjem življenju kot v znanosti, umetnosti in religiji), zato je razumevanje antropozofskega pogleda na svet, ki podaja tako opis kot metodo tovrstnega spoznanja, eden izmed temeljev kulture prihodnosti.

Tako etično kot spoznavno odgovornost antropozofija prepušča individuumu, ki ima svoj temelj v skupni človeškosti vseh posameznikov, zato nikdar ne pristopa ali ne nagovarja drugače kot skozi popolno svobodo. V tem je njena sodobnost in prihodnost. In v tem smislu jo bomo tudi predstavili.

Pričeli bomo z vprašanjem sodobnega egoizma, njegovega karakterja in pomena, nadaljevali z razrešitvijo tega vprašanja v antropozofiji in nato obravnavali antropozofski pogled, ki pri kompleksnem človeškem stiku s svetom prepozna 12 čutil ali čutnih organov. Kot četrti del bo sledilo vsebinsko soočenje z danostjo sodobne družbene klime in prihodnostjo družbe kot celote.

Program (skupaj: 24 predavanj):
Torek, 27. 9.: Egoizem ali nemoč sodobnega časa
Torek, 4. 10.: Antropozofija ali moč sodobnega časa (v treh delih)
Torek, 25. 10.: Nauk o čutilih (v šestnajstih delih)
Torek, 13. 3. 2012: Družbeni utrip in prihodnost, (v treh delih)

Termin: torki, 27. september 2011 – 3. april 2012 (24 predavanj),
od 19.00 do 21.30 z odmorom.

 

Seminar 2: Zgodovina filozofije in kulture - antika

Duh časa zahteva, da si vsak posameznik sam pridobi osnovno kulturno orientacijo. Ne šolsko izobraževanje in ne tradicionalna izročila ne dajejo odgovorov na temeljna človeška vprašanja. Minili so časi, ko je smiselnost bivanja instinktivno dana, nastopil je čas, ko je potrebno smiselnost bivanja in odnos do družbe in narave budno in načrtno spoznavati.

Razjasnitev osnovnih filozofskih pojmov in pregled nad kulturno-zgodovinskim razvojem človeštva je ena izmed poti do razumevanja temeljev lastne eksistence in vpogleda v nadaljnji kulturni razvoj. Pri tem naletimo na ključen kulturni impulz stare Grčije, s katerim bomo naš seminar, našo orientacijo, začeli.

Na srečanjih se bomo poglobili v posamezne filozofske mislece antike, si vsebinsko – neposredno preko njihovih besedil – približali njihov pogled na svet in spoznavali pomen njihovega ustvarjanja.

Ob tem bomo predstavili atmosfero stare Grčije in spoznavali duševno-duhovno konstitucijo antičnega človeka. Poskusili bomo pridobiti pregled nad antičnimi avtorji »od znotraj« in jih povezali z vprašanji sodobne družbe.

Rojstvu Evrope bomo ravno tako na sledi po umetniški plati: uganko bomo razkrivali preko kiparstva, arhitekture, slikarstva in literature.

Termin: četrtki, 13. oktober 2011 – 19. april 2012 (24 predavanj),
od 19.30 do 22.00 z odmorom.Na vrh strani