evritmija_za_podjetja_1

Življenje je prejemanje in dajanje. (Goethe)

Evritmija za odnose v prihodnosti

Evritmija za podjetja

Evritmija je gibanje, s katerim aktiviramo in uravnotežimo svojo pozornost. Naporno, intenzivno ali rutinsko in neosebno delo hromi tako posameznika kot podjetje. Dober ritem, kar beseda evritmija pomeni, budi nove sile, s katerimi lahko stresne situacije preobrazimo v ustvarjalne.

Z evritmijo lahko prepoznavamo zapleteno področje odnosov (osebnega odnosa do dela, do sodelavcev, partnerjev, kupcev, podjetja, branže in nenazadnje družbe) in kar je še bolj pomembno: lahko jih izboljšamo.
Z njo pridobimo praktičen vpogled v dinamiko lastnega dela, timskega dela in delovanja podjetja kot celote. S tem se poveča osebna pozornost, motivacija, inovativnost in učinkovitost.


Evritmija ima tri kvalitete

Osveži

V izjemno kratkem času je naša pozornost od vsakodnevnih rutin in skrbi preusmerjena v ustvarjalno gibanje, ki nas poživlja in ustvarja dobro razpoloženje za prihodnje delo.
Uglasi

Sodelavci se znajdejo v novem odnosu, ki ni zgolj posloven in tudi ne zaseben. Aktivno se ustvari skupen prostor in jasen skupen cilj znotraj katerega posameznik neposredno izkuša tako odgovornost kot svobodo in ustvarjalnost.
Pokaže
  • da med posamezniki pri sodelovanju vlada soodvisnost
  • da je konflikt logičen pojav na poti razvoja in da ga je možno sprejeti kot sredstvo, ki spodbuja kreativnost
  • da je delo uspešnejše, če svoj del skupne naloge sprejmem kot osebni poklic
  • da proces skupnega dialoga oz. komunikacije vodi do razumevanja

Komu je evritmija namenjena?
Zaradi svoje enostavnosti je dostopna vsem. V podjetjih jo uporabljajo tako vrhunski managerji kot gradbeni delavci. Ne glede na fizično pripravljenost ali umetniški talent omogoča celovito medsebojno dinamiko. Ni neosebna in ni na ravni zasebnega. Lahko jo izvaja posameznik ali velika skupina.

Kdaj evritmijo lahko uvedemo?
Vaje se iz enostavnih povezujejo in nadgrajujejo v bolj zahtevne, zato jo lahko uporabljamo v obliki občasnih nekajminutnih vaj pred sestanki ali kot enkraten enodneven dogodek v obliki team buildinga. Do največjega učinka pride, če jo razvijemo in uvedemo v redno dnevno ali tedensko prakso v podjetju.

Kaj z evritmijo pridobimo?
Izboljšamo prostorsko in časovno orientacijo, ravnotežje in ritem. S tem krepimo tudi orientacijo, inovativne prijeme in uravnoteženost do lastnih delovnih nalog, do sodelavcev in partnerjev. Pravi ritem izboljša kakovost in učinkovitost dela. Posameznika budi iz rutinskega dremeža na eni in izgorevanja na drugi strani.

Beseda evritmija je sestavljena iz dveh starogrških besed:
ev (εύ): dobro, lepo, veselo
rithmos (ρυθμός): ritem, ubranost, usklajenost


Za podrobnejše informacije in ponudbe
pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript <!-- document.write( '</' ); document.write( 'span>' ); //--> ali pokličite 040 466 409

Na vrh strani