Evritmija za odnose v prihodnosti


Sodobni človek se lahko »dolgoročne kulturne recesije« izogne le s preoblikovanjem odnosa do soljudi, do narave in do samega sebe.

Običajna spontanost in instinkt ne znata zadovoljiti zdravih vsakdanjih odnosov v organizacijah, družinah, državah, soseskah itd. Tudi modeli in reforme, ki jih z večjo in manjšo intenzivnostjo vnašamo v vsakdan, največkrat ne dosežejo svojih namenov.

Prihodnost družbe od posameznika terja, da ni več lakaj lastnih instinktov in modelov, temveč da sam postane svoj mojster, saj šele tako pristno in odgovorno vstopa v družbene odnose. Čas je zelo zrel za korak v zavestno gojenje in kultiviranje teh odnosov.

Eden izmed načinov, kako pristopiti k tej zahtevi po budnosti, je evritmija, umetnost gibanja, ki z enostavnimi vajami omogoči, da zavestno in svobodno vstopimo v skupne družbene odnose.


Na vrh strani